İnsan hakkı, hayvan hakkı, yaşam hakkı, kadın hakkı gibi başlıklar konusunda herkes herşeyi söyler ama çoğumuz haklarımızı bilmeyiz. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın babası için ender bulunan bir kanı kendi aramızda bulmaya çalışırken, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği 2. başkanı olan arkadaşımız Dr.Ramazan Uluhan’ı aramayı akıl ettik. Açıkçası, ondan yardım isteyecektik, nasılsa bir tanıdığı vardır diye.  Ama Ramazan bize çok farklı bir yardımda bulundu. Bu kanı size hastanenin sağlaması gerek dedi. Ama zaten kanı isteyen hastanenin ta kendisiydi, hatta özel bir hastane. “Diyemez” dedi, “Şimdi arayacaksınız ve sizden bunu isteyen kişiye,  hastanız olarak bu kanı bize sizin bulmanızı talep ediyoruz, diyeceksiniz.” dedi. Çünkü bu bizim en doğal hakkımızmış. Aynen yaptık ve aynen dediği gibi oldu, hastane meseleyi çözme eğilimine girdi.

Bugün bir haber okurken, hiçbir hakkımızdan haberdar olmadığımızı düşündüm ve bu hikaye geldi aklıma. Sonra acaba bizim haklarımız neler dedim, öncelikle de hasta haklarını  paylaşmak istedim.

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1. Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme:

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi İsteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8. Rıza ve İzin:

Tibbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9. Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10. Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkanlari ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

12. Saygınlık görmesi:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, sefkatli sağlık hizmeti almaya,

13. Rahatlık:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14. Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15. Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmayı istemeye,

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

17. Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, HAKKI VARDIR.

Önemli not: Bu arada sevgili baykuşlar, bayankuşlar; başta anlattığım hikayeye dönecek olursak, bizim hastaneden talep ettiğimiz kan da bağışla elde edilmiş bir kan. Yani talep ediyor olabilmemiz için kan bağışı konusunda daha duyarlı olmamız, aktif rol almamız ve sistemi desteklememiz gerekiyor.